Nasz zespół – Matras Consulting – psychologia organizacji

Jesteśmy psychologami organizacji, co oznacza, że w centrum naszego zainteresowania są profesjonaliści – ludzie aktywni zawodowo, współtworzący organizacje od kilkuosobowych zespołów do międzynarodowych korporacji. Praktykujemy i rozwijamy psychologię organizacji od ponad 15 lat. Nieustannie aktualizujemy naszą wiedzę opartą wyłącznie na wiarygodnych, naukowych źródłach. Posługujemy się podejściem psychodynamiczno-systemowym, które kieruje naszą uwagę na wielowymiarowość i różnorodność ludzi, specyfikę pełnionych przez nich ról oraz dynamikę systemów organizacyjnych stanowiących środowisko ich rozwoju, sukcesów i codziennych wyzwań.

Jesteśmy zespołem konsultantów, trenerów i rekruterów. Towarzyszymy naszym Klientom w rozwoju na wszystkich płaszczyznach i etapach życia zawodowego i rozwoju organizacji. Wspieramy profesjonalistów w indywidualnym rozwoju talentów i kompetencji poprzez coaching i szkolenia. Uczestniczymy w rozwoju zespołów pomagając zrozumieć ich wewnętrzną dynamikę i korzystać z niej konstruktywnie na rzecz realizacji wspólnych celów. Towarzyszymy organizacjom na kolejnych etapach rozwoju konsultując i wspierając menedżerów we wdrażaniu kluczowych zmian rozwojowych i przezwyciężaniu naturalnych w życiu każdej organizacji kryzysów.

Justyna Matras
Justyna Matras
psycholog organizacji, konsultant zarządzania, trener
Arkadiusz Matras
Arkadiusz Matras
psycholog organizacji, konsultant zarządzania, trener
Michał Stępień
Michał Stępień
konsultant zarządzania, trener biznesu
Łukasz Gorzym
Łukasz Gorzym
psycholog organizacji, konsultant zarządzania, trener
Michalina Konkel
Michalina Konkel
psycholog organizacji, konsultant zarządzania, trener
Karol Konkel
Karol Konkel
psycholog organizacji, konsultant zarządzania, trener
Magdalena Cieślak
Magdalena Cieślak
konsultant zarządzania, trener biznesu
Tadeusz Reimus
Tadeusz Reimus
psycholog organizacji, konsultant zarządzania, trener
Sebastian Cieślak
Sebastian Cieślak
psycholog organizacji, konsultant zarządzania, trener

Z firmą Matras Consulting spotkaliśmy się w momencie, gdy zdecydowaliśmy się na zmianę podejścia do zarządzania kompetencjami. Planowaliśmy opracowanie nowego modelu kompetencyjnego, odzwierciedlającego nasze wartości oraz kluczowe oczekiwania stawiane pracownikom. Chcieliśmy w miejsce zamrożonego już wcześniej sztywnego „szkolnego” systemu ocen wdrożyć nowy proces, w którym ocena będzie oparta o dowody, a skala ocen będzie kontekstowa. Firma Matras Consulting od początku zapewniła nam profesjonalne i kompleksowe wsparcie. Konsultanci gruntownie zdiagnozowali sytuację i sprawnie przeprowadzili badanie potrzeb w formie ankiet, grup focusowych oraz rozmów z przedstawicielami managementu i HR. W rezultacie w ciągu zaledwie czterech tygodni zespół Matras Consulting opracował propozycję modelu kompetencyjnego, który doskonale wpisał się w potrzeby i oczekiwania naszej organizacji. W kolejnym etapie zaangażowaliśmy trenerów Matras Consulting do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kadry menedżerskiej z zarządzania w oparciu o kompetencje. W szkoleniach zrealizowanych w Krakowie, Warszawie i Poznaniu wzięło udział łącznie ponad 60 osób. W ramach dodatkowych działań dydaktycznych otrzymaliśmy od Matras Consulting zestaw narzędzi i instrukcji dotyczących sposobu przygotowania się do oceny kompetencji. Co więcej, na naszą prośbę zespół Matras Consulting zrealizował nagrania kilkunastu profesjonalnych filmów dydaktycznych dotyczących rozmów oceniających (!). W ostatnim etapie projektu kadra menedżerska raz jeszcze spotkała się z trenerami Matras Consulting w sali szkoleniowej, na warsztacie z profesjonalnego przeprowadzania rozmów rozwojowych. Podsumowując, w poczuciu dużej satysfakcji z dotychczasowej współpracy, doceniając doskonałe wyczucie i zrozumienie organizacji, trafność podejścia i doboru metod działania, elastyczność, bezpośredniość oraz najwyższy profesjonalizm, z przekonaniem polecam Zespół Matras Consulting jako partnerów w projektach doradczo-szkoleniowych z obszaru rozwoju organizacji i systemów HR.

Anna Kołodziej Kierownik Centrum Rozwoju i Rekrutacji Emitel S.A.

Na koniec 2017 roku firma Schwitzke Górski zatrudniała kilkanaście osób. Wraz z naszym dynamicznym rozwojem w 2018 roku zatrudniliśmy firmę Matras Consulting dla wsparcia Nas w procesie zmian organizacyjnych w naszej firmie. Po roku wspólnej pracy, mam poczucie że nasz wysiłek pozwolił do zbliżenia się nam do organizacji, które nazywa się "turkusowymi". Dziś - na koniec roku 2019 nasza firma to niemal 40 zaangażowanych specjalistów, zdeterminowanych aby odnieść wspólny sukces. Bez wsparcia merytorycznego, szkoleń i doradztwa ze strony Justyny i Arka osiągnięcie tego stanu byłoby trudne lub wręcz niemożliwe w tak krótkim okresie. Dziś planujemy kolejne projekty, które wynikają z nowych celów jakie sobie jako organizacja stawiamy. Nie wyobrażam sobie realizacji tych celów bez wsparcia Matras Consulting.

Michał Górski CEO Schwitzke Górski

Profesjonalny zespół. Bardzo dobry kontakt. Dużo pozytywnej energii i wiele cennych wskazówek i rozwiązań.

Artur Lalewicz dyrektor zarządzający Hand Made advertising agency

Arek jest profesjonalistą w każdym calu – słownym, kompetentnym, zaangażowanym specjalistą. Współpracuję z nim z wielką przyjemnością już od blisko 10 lat. Arek elastycznie podchodzi do najróżniejszych losowych komplikacji, potrafi znaleźć rozwiązanie i osiągnąć zakładane cele. Od uczestników kursu zawsze otrzymywał pozytywny feedback.

Magdalena Zielińska autorka programów kursów kreatywnego pisania Fundacja Znaczy Się, Krakowskie Biuro Festiwalowe