ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Pracujemy z organizacjami opartymi na wiedzy, tworzonymi przez zespoły profesjonalistów nie tylko wykorzystujących unikatową wiedzę ekspercką w swojej pracy, ale tworzących na co dzień nową teorię i praktykę w swoich dziedzinach. Doskonale wiemy jak cennym zasobem w każdej organizacji są wiedza i kompetencje ludzi. To od ich rozwoju zależy rozwój organizacji. Dla naszych Klientów opracowujemy i wdrażamy procesy i narzędzia, które wspierają ich w kreowaniu nowej wiedzy, jej kumulowaniu, utrwalaniu i transferze wewnątrz organizacji.

Stosujemy autorską metodologię zintegrowanego systemu transferu wiedzy opartego na trzech komponentach:

Kompetencyjnym – mającym na celu dostarczanie pracownikom adekwatnego do ich ścieżki rozwoju programu szkoleń specjalistycznych oraz rozwoju ich kompetencji w obszarze uczenia się adekwatnych do ich poziomu dojrzałości.

Systemowym – składającym się z rozwiązań stwarzających przestrzeń do wykorzystania kompetencji pracowników do uczenia się, dzielenia się wiedzą, kreowania nowych rozwiązań i uczenia innych.

Wspierającym – na który składają się zaawansowane narzędzia IT służące do utrwalania wiedzy, transferu wiedzy poprzez dialog online oraz uczenia się.